Have Issues? 86520 77779
Open Hours Mon - Fri 9.00 am - 9.00 pm

जितेन पाटील यांचा अधिकृत वेबसाईट वर आपले आहे सहर्ष स्‍वागत

आमचे कर्तव्य हे असेल आमच्या प्रभागाचा कसा विकास होईल . मग विचार करा, नक्की बदल घडेल. प्रभागाचा विकास हवा तर चेहरा नवा तो पण आपल्यातला, आपल्याला जाणणारा आपल्याला मानणारा आपल्याला आपलासा वाटणारा.

आपला प्रभाग कसा विकसित होईल हे आमचे कर्तव्य आहे. मदतीसाठी नोंदणी करा शक्य तितक्या लवकर मदत केली जाईल.

आमचे कर्तव्य हे असेल आमच्या प्रभागाचा कसा विकास होईल . मग विचार करा, नक्की बदल घडेल. प्रभागाचा विकास हवा तर चेहरा नवा तो पण आपल्यातला, आपल्याला जाणणारा आपल्याला मानणारा आपल्याला आपलासा वाटणारा.

आपला प्रभाग कसा विकसित होईल हे आमचे कर्तव्य आहे. मदतीसाठी नोंदणी करा शक्य तितक्या लवकर मदत केली जाईल.

आमचे कर्तव्य हे असेल आमच्या प्रभागाचा कसा विकास होईल . मग विचार करा, नक्की बदल घडेल. प्रभागाचा विकास हवा तर चेहरा नवा तो पण आपल्यातला, आपल्याला जाणणारा आपल्याला मानणारा आपल्याला आपलासा वाटणारा.

आपला प्रभाग कसा विकसित होईल हे आमचे कर्तव्य आहे. मदतीसाठी नोंदणी करा शक्य तितक्या लवकर मदत केली जाईल.

Shop No 1, Ravi Darshan Building,

Pathrali Road, gogarasswadi,

Near Royal garden Hotel,

Dombivali(E)

Mon – Fri: 9:00 am – 9:00 pm

Important links

The latest news, articles, and resources, sent straight to your inbox every month.

Shop No 1, Ravi Darshan Building,

Pathrali Road, gogarasswadi,

Near Royal garden Hotel,

Dombivali(E)

Mon – Fri: 9:00 am – 9:00 pm

Useful Links

Important links

The latest news, articles, and resources, sent straight to your inbox every month.

Jiten Patil © All Rights Reserved